Historie

Základní :

SK Aritma je pokračovatelem klubů SK Veleslavín a Dynama Vokovice. Klub byl založen v roce 1908. V současné době má 1.100 členů sdružených v oddílech kopané, košíkové, atletiky, tenisu, ASPV, turistiky, odbíjené.

 Oddíl kopané má mužstva všech věkových kategorií od přípravek po starou gardu. Muži hrají DIVIZI, dorosty, starší a mladší žáci hrají vyšší soutěže řízené řídící komisí pro Čechy. ČDD U 19 a U17. ČDŽ U15 a U14 . ČLŽ U13 a U12. Ostatní mužstva různé pražské soutěže. Ze známějších fotbalistů zde působili sparťané: Tichý ( stříbro z MS v Chile !!! ), Gůra, Svoboda, Mistr. slávisté: Růžička, Kolman, Uldrych, hráči Plzně Bican a Švejdík či bývalý trenér reprezentace Dušan Uhrin. Z těch mladších reprezentant Daniel Pudil či pozdější vítěz poháru UEFA (dnešní Evropská liga) Radek Šírl. Sídlo klubu je na Praze 6, u koupaliště Džbán, na pokraji chráněné krajinné oblasti Šárka.

 

Rozšířená historie :

Archiv TJ Aritma Praha obsahuje doklady o tělovýchovné činnosti v Praze Vokovicích a Veleslavíně počínaje r. 1907 r. 1908 bylo podle spolčovacího zákona povoleno utvoření spolku "TJ Sokol se sídlem ve Vokovicích". Ke konci tohoto roku bylo v Sokole Vokovicích 121 členů. Cvičilo se ve škole ve Vokovicích. Tohoto r. byl založen ženský odbor. V jednotě působil vzdělávací odbor, pořadatelský odbor, odbor školního tenisu (dočasně), hudební kroužek, dramatický odbor, cvičitelský odbor, menšinový odbor.

R. 1909 byl zakoupen za Kč 1.900,- bývalý výstavní pavilon, který jako tělocvična o vnitřní ploše 113 m2 sloužil svému účelu až do r. 1931. Ke konci r. 1918 měl Vokovický Sokol 268 členů.

SK Aritma Praha FOTBAL - 100LET

20.7.1919 byl založen sportovní kroužek A.F.K. Vokovice, který měl 18 členů. Klub byl podle slov předsedy K. Břízy "oblíben u prostých lidí". Daň začátečníků kopané byla tvrdá - ve III. třídě odd. C prohráli všechna mistrovská utkání se skórem 50:151.

Již v r. 1920 existoval odbor dámské házené.

8.5.1920 bylo otevřeno hřiště kopané za Vokovickou školou zápasem s SK Vyšehrad. V průběhu r. 1920 je povoleno změnit název klubu na SK Veleslavín- Vokovice , později SK Veleslavín-Praha XIX.

V r. 1926 postoupila kopaná do I.B třídy a získala pohár Podbělohorska. V témže roce byly založeny i nové odbory lehké atletiky a tenisu. U hřiště kopané bylo vybudováno hřiště tenisu. 25.2.1931 byla podána žádost o povolení stavby nové sokolovny. V květnu byla stavba povolena. Výstavba tzv. první etapy , tj. tělocvičny bez průčelí a přilehlých budov trvala 5 měsíců. V listopadu 1931 povolil magistrát stavbu k užívání. Slavnostní otevření bylo dne 11.9.1932 a konalo se u příležitosti oslavy "100. narozenin dr. Miroslava Tyrše". Později ke klubu přibyly ještě oddíly stolního tenisu, lyžařský a bruslařský oddíl, oddíl kanadského hokeje a oddíl odbíjené.

V r. 1935 - schváleny stanovy Sokola Vokovice. V r. 1939 zahájena výstavba nového hřiště kopané "stadion Janovských" se štěrko-škvárovou plochou.

Co do sportovního významu i počtu členů bylo TJ Sokol-Vokovice-Veleslavín klubem střední velikosti. Základem jeho činnosti byla kopaná. "Lawn tenis club Vokovice" založen na ustavující schůzi 6.9.1937. Nový klub navazoval na činnost "Tenisového odboru SK Veleslavín XIX", který vznikl v r. 1926. V mezidobí 1936-37 došlo k odtržení od SK Veleslavín a přechodu k TJ Sokol Vokovice. V prosinci 1937 bylo rozhodnuto o stavbě dvou nových dvorců. V zimě bylo na dvorcích zřizováno kluziště.

Spolu s SK Veleslavín dal LTC Vokovice základ ke vzniku TJ ARITMA Praha a to zejména proto, že oba kluby vybudovali svá pracoviště v těsném sousedství na území dnešního areálu.

Hlavní sportovní činnost se soustřeďovala do tří odvětví:

základní tělesná výchova v Sokole
kopaná SK Veleslavín
tenisový klub LTC Vokovice

Období okupace vedlo k posupnému odumírání tělovýchovy na území tzv. protektorátu. Nebyly materiální prostředky na provozování sportu. Za povšimnutí stojí oddíl ledního hokeje. Byl zařazen do IV. třídy a každoročně postupoval až do I. třídy. Jeden rok hrál dokonce divizi. Oddíl zanikl v r. 1964.

Osvobozením Československa nastává nová etapa tělovýchovy v našich zemích. Členskou základnu Sokola činilo ke konci r. 1946 623 členů. V r. 47 je vykazováno již 795 členů. Dne 4.12. 1947 byla pietně odhalena pamětní deska obětí 2. světové války.

V r. 1947 zahájil činnost rovněž oddíl házené.

Po únoru 1948 nastávají nové organizační změny. Jednotnou tělovýchovnou organizací na území Prahy XIX. Se sává TJ Sokol Vokovice-Veleslavín. V r. 1950 bylo definitivně ukončeno začleňování všech organizací do Sokola.

V r. 1956 činila členská základna 828 členů. Jednota měla 10 oddílů:

základní tělesná výchova
tenis
kopaná
lední hokej
lyžování
sportovní gymnastika
stolní tenis
košíková
šachy

V r. 1958 slavila jednota 50 let trvání.

V r. 1961 je usilováno o formulaci dohody s n.p. Aritma jako patronátním závodem. Uzavření dohody se uskutečnilo dne 20. 2. 1961 s tím, že jednota nese nový název - TJ Dynamo Vokovice - Aritma Praha 6. Do TJ Dynamo Vokovice přechází oddíl kopané a ledního hokeje.

Výsledky výkonnostního sportu z r. 1962:

kopaná hraje divizi
házená postoupila do divize
dorostenky košíkové hrají I. třídu
tenis hraje I. třídu
založena byla: B družstvo házené a 2 družstva žákyň v košíkové

V r. 1964 začíná intenzivní práce na přípravě výstavby nového areálu. 1969-1970 I.a II. etapa výstavby nového areálu.

Kolaudace haly 18. 7. 1974.

V r. 1976 byl jednotě po dvouletém soutěžení předán titul "Vzorná jednota". V tomto roce také začíná výstavba turistického tábora "Džbán".

V r. 1977 vznikl oddíl dráhového golfu, který začal sportovat na nově vybudovaném hřišti.

V r. 1978 ustaven odbor ZRTV. Nejdříve se cvičilo jen s mládeží, ale později bylo zahájeno také cvičení žen. V současné době se tento odbor úspěšně rozvíjí.

V r. 1980 ustaven odbor turistiky. Tento rok je také významný tím, že je v podstatě dokončena výstavba nového areálu.

V r. 1981 byla obnovena patronátní smlouva s k.p. Aritma.

V r. 1982 konference TJ přijala a schválila "Organizační řád TJ Aritma" a v r. 1983 "Pracovní řád TJ Aritma".

V r. 1990 vznik SK Aritma Praha

V r. 1992 vznik oddílu curlingu.

V r. 2008 slavil sportovní klub 100 let svého trvání.

SK zajišťuje v současné době činnost oddílů kopané, tenisu, košíkové, atletiky, volejbalu a činnost oddílů ASPV a turistiky.

   

 

Aritma TV

Utkání 2023/24

Soutěžní zápasy mužů a dorostů

Muži B | Baráž
Aritma PrahaUhříněves
Muži B | Baráž
UhříněvesAritma Praha

MLÁDEŽ 2023/24

Soutěžní zápasy žáků